Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se de seneste vandanalyser herunder.

12.08.2021 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

29.07.2021 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

31.03.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

31.03.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

10.02.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

10.02.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

29.09.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

29.09.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

30.06.2020 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

30.06.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

25.03.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

06.02.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

06.02.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

06.02.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre