Vores verden

Er et vandværk ikke bare en stor samling rør, filtre og skruer? Både ja og nej.

Vandværker som Højslev og Nr. Søby Vandværk er både komplicerede
og såre enkle i den måde de fungerer på.

Selvom en rundvisning på vandværket, ved første øjekast kan tage pusten fra de fleste uden kendskab til branchen, så er der en mening med hver eneste rørbøjning, kontrolpost og pumpe.


Følg med os ind på vandværket og få et indblik i vores verden af vand:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.

 • Indvindingsområdet er et afgrænset areal hvor vi indvinder vandet fra. Når man indvinder vand, så henter man det op fra grundvandet.

 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 

 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan
  holde øje med boringen og styre den overalt – smart ikke? (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)

 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vi ilter vandet ved at lade det løbe ned af en iltningstrappe i et rum der er forsynet med en masse huller. Hullerne er på ydersiden dækket af "kopper" med meget små huller i, så det kun er luft der kan komme ind. Det giver nemlig en god ventilering i rummet.

 • Vi ilter vandet for at fjerne methan.

 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i sandfiltrene.

 • Sandfiltrene er store bassiner med et tykt lag sand i bunden, som vandet løber igennem.

 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet efter forbruget.

 • Vi er i øvrigt i gang med at udskifte alle vandmålere til elektroniske vandmålere. Dette sker over en periode på 3 år.


På Højslev - Nr. Søby vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.